Galeria zdjęć

Powr??t do listy

Kolekcja drzew li??ciastych klimatu umiarkowanego

wi?cej

Kolekcja krzew??w li??ciastych klimatu umiarkowanego

wi?cej

Kolekcja edukacyjno-siedliskowa nawiapiennych muraw kserotermicznych

wi?cej

Ogr??d kamienny z kszta??towan? sosn?

wi?cej

Ogr??d fenologiczny - ogr??d czterech p??r roku

wi?cej

Kolekcja roslin iglastych klimatu umiarkowanego

wi?cej

Kolekcja ro??lin wrzosowatych

wi?cej

Kolekcja edukacyjno-siedliskowa b??r sosonowy

wi?cej

Kolekcja rododendron??w

wi?cej

Murawy

wi?cej

Kolekcja pn?czy

wi?cej

Ogrody wodne

wi?cej

 
 

© Copyright 2012 by MOSiR Mikołów. Wszelkie prawa zastrzeżone

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013