KOLEKCJE ROŚLIN

 

 1. Kolekcja edukacyjna „Drzewa liściaste klimatu umiarkowanego – gatunki botaniczne” obejmująca kolekcję „Rodzime drzewa liściaste Polski”
 2. Kolekcja edukacyjna „Krzewy liściaste klimatu umiarkowanego – gatunki botaniczne” w ramach której wyodrębniono kolekcję „Rodzime krzewy liściaste Polski”
 3. Kolekcja edukacyjno-siedliskowa „Nawapienne murawy kserotermiczne”
 4. Suchy ogród (kamienny) z kształtowaną samotną sosną
 5. Kolekcja ogród fenologiczny „Ogród Czterech Pór Roku”
 6. Kolekcja „Ogród roślin iglastych klimatu umiarkowanego – gatunki botaniczne”, w ramach której wyodrębniono kolekcję edukacyjną „rodzime drzewa i krzewy iglaste Polski”
 7. Kolekcja roślin wrzosowatych
 8. Kolekcja edukacyjno-siedliskowa „Bór sosnowy”
 9. Kolekcja różaneczników
 10. Murawy
 11. Kolekcja edukacyjna „Pnącza klimatu umiarkowanego – gatunki botaniczne” w ramach której wyodrębniono kolekcję edukacyjną „Rodzime pnącza Polski”
 12. Ogrody wodne – zagospodarowanie zbiorników retencyjnych (woda opadowa) roślinnością wodną.

Kolekcja drzew li??ciastych klimatu umiarkowanego

Kolekcja drzew li??ciastych klimatu umiarkowanego

Kolekcja krzew??w li??ciastych klimatu umiarkowanego

Kolekcja krzew??w li??ciastych klimatu umiarkowanego

Kolekcja edukacyjno-siedliskowa nawiapiennych muraw kserotermicznych

Kolekcja edukacyjno-siedliskowa nawiapiennych muraw kserotermicznych

Ogr??d kamienny z kszta??towan? sosn?

Ogr??d kamienny z kszta??towan? sosn?

Ogr??d fenologiczny - ogr??d czterech p??r roku

Ogr??d fenologiczny - ogr??d czterech p??r roku

Kolekcja roslin iglastych klimatu umiarkowanego

Kolekcja roslin iglastych klimatu umiarkowanego

Kolekcja ro??lin wrzosowatych

Kolekcja ro??lin wrzosowatych

Kolekcja edukacyjno-siedliskowa b??r sosonowy

Kolekcja edukacyjno-siedliskowa b??r sosonowy

Kolekcja rododendron??w

Kolekcja rododendron??w

Murawy

Murawy

Kolekcja pn?czy

Kolekcja pn?czy

Ogrody wodne

Ogrody wodne

 
 

© Copyright 2012 by MOSiR Mikołów. Wszelkie prawa zastrzeżone

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013