O nas

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie to obiekt unikalny w skali kraju, usytuowany na zrewitalizowanym obszarze powojskowym.

Przedsięwzięcie to ma na celu ochronę bioróżnorodności i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska, podniesienie świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu.
 Poprzez realizację inwestycji, zostało rozbudowane Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej oraz zagospodarowany został teren dotychczas nieużytkowany i cenny przyrodniczo, który służy celom badawczym Śląskiego Ogrodu Botanicznego, posiadającego w Centrum Edukacji swoją siedzibę. Powstała zagospodarowana przestrzeń uwzględniająca dbałość o środowisko oraz jego zrównoważony rozwój.

Obiekt usytuowany jest na malowniczym terenie Sośniej Góry (329 m n.p.m.). Ze względu na swoje położenie i architekturę jest jednym z najciekawszych obiektów na Śląsku.

Projektem objęto teren o powierzchni ok. 21 ha. Główne założenie kompozycyjne zagospodarowania terenu stanowią kolekcje botaniczne oraz ścieżki edukacyjne.

Zbiory roślinności zostały skomunikowane ścieżkami o łącznej długości 2644,3 m. Kształt ścieżek odzwierciedla lokalne ukształtowanie terenu.

Projekt polegał na adaptacji schronów po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej. W efekcie, po przeprowadzonej adaptacji i rozbudowie powstały: 2 sale audiowizualne na 140 miejsc, biblioteka Ogrodu oraz Bank Nasion - Fitotron. Powierzchnia użytkowa Centrum to 1 170,20 m2. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Całość uzupełniają charakterystyczne i reprezentacyjne elementy Centrum tj. dziedziniec oraz wieża widokowa (ok. 12 m wysokości), z której rozpościera się panorama Śląska.

Powstało 12 kolekcji roślinnych klimatu umiarkowanego, podkreśląjących atrakcyjność obiektu:

 1. Kolekcja edukacyjna: “Drzewa liściaste klimatu umiarkowanego-gatunki botaniczne” obejmująca kolekcję “Rodzime drzewa liściaste Polski”
 2. Kolekcja edukacyjna “Krzewy liściaste klimatu umiarkowanego- gatunki botaniczne, w ramach której wyodrębniono kolekcję“Rodzime krzewy liściaste Polski”
 3. Kolekcja edukacyjno-siedliskowa “Nawapienne murawy kserotermiczne”
 4. Suchy ogród (kamienny) z kształtowaną samotna sosną
 5. Kolekcja ogród fenologiczny “Ogród Czterech Pór Roku”
 6. Kolecja “Ogórd roślin iglastych klimatu umiarkowanego, gatunki botaniczne”, w ramach której wydrębniono kolekcje edukacyjną “Rodzime drzewa i krzewy iglaste Polski”
 7. Kolekcja roślin wrzosowatych
 8. Kolekcja edukacyjno-siedliskowa “Bór sosnowy”
 9. Kolekcja różaneczników
 10. Murawy
 11. Kolekcja edukacyjna “Pnącza klimatu umiarkowanego-gatunki botaniczne”, w ramach której wyodrębniono kolekcję edukacyjną “Rodzime pnącza Polski”
 12. Ogrody wodne – zagospodarowanie zbiorników retencyjnych (woda odpadowa) roślinnością wodną.

W pobliżu budynku Centrum powstała również przestrzeń dla najmłodszych: plac zabaw o powierzchni ok. 2000 m2. Tworzą go m.in. takie elemnty jak: piramida liniowa, mały domek na palach ze zjeżdzalnią, piaskownica z leżących pni, huśtawki wahadłowe oraz zjazd liniowy z siedliskiem orczykowym. Aby był on atrakcyjny dla dzieci, w jego stylistyce zastosowano elementy zwierzęce oraz motywy roślinne. Obok placu zabaw wybudowany został punkt usługowo-gastronomiczny, skomunikowany z istniejącymi ścieżkami edukacyjnymi na terenie Centrum.

Wartość inwestycji: ponad 11 400 000,00 zł.

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

      Termin realizacji: listopad 2009 r. - sierpień 2011 r.

      Wartość projektu: 9 119 073,97 zł.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet V Środowisko

Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze

Finansowanie:

• 5 354 698,63 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

• 3 764 375,34 zł

z Budżetu Gminy Mikołów

Opis projektu:

W ramach zrealizowanej inwestycji "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" zostały zaadaptowane istniejące schrony byłego terenu powojskowego.

Realizacja zadania przebiegała w trzech etapach:

I Etap - Adaptacja dwóch istniejących schronów dla celów edukacyjnych.

W ramach pierwszego etapu na terenie Centrum powstały dwie sale audiowizualne na 140 miejsc, Biblioteka Ogrodu, Bank Nasion i Fitotron, zaplecze socjalne i gospodarcze oraz węzeł sanitarny.

II Etap - Dobudowa dodatkowych segmentów.

W ramach drugiego etapu na terenie Centrum dobudowano do istniejącego schronu dodatkowe segmenty, które  mieszczą laboratoria badawcze, pomieszczenia administracyjne oraz magazyny.

III Etap - Zagospodarowanie terenu.

W ramach trzeciego etapu na terenie Centrum powstała pracownia dydaktyczna i wieża widokowa. W następnej kolejności zagospodarowano teren budową  obiektów małej architektury.

Kampania Promocyjno - Edukacyjna Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie promująca projekt "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" obejmowała konferencje, seminaria i warsztaty z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Zapraszamy do korzystania z oferty edukacyjnej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, skierowanej do dzieci i młodzieży:

http://obmikolow.robia.pl/edukacja_dzieci_i_mlodziezy,i1901.html

 

W związku ze zmianą administratora terenu Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB zapraszam na strone Śląskiego Ogrodu Botanicznego http://www.obmikolow.robia.pl/   

 

 

 
 

© Copyright 2012 by MOSiR Mikołów. Wszelkie prawa zastrzeżone

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013